Historik 1940 - 2013
I nedanstående försök till historik finns ytterligare massor av datum med stora händelser i flygvapenföreningarna historia.
Flygvapenföreningar och förbund som sedemera har blivit Bråvalla Flygvapenförbund.
Under varje föreningsnamn finns utförligare historik.
Har Du några datum att lägga till eller ändra, hör av dig till kansliet Malmen.

Tjust Flygvapenförening


 
Vissa länkar/filer kan vara i pdf-format.
Saknar du program att läsa .pdf-filer kan det hämtas gratis här till vänster.
   
1940
Tornsvalornas vår, 7 maj organiserades den frivilliga luftbevakningen av SLK.
1946
Linköpings Lufbevakningsförbund bildades den 26 oktober detta år
1946
Norrköpings Lufbevakningsförbund bildas
1948
Flygvapnet övertar luftbevakningsuppgifterna från Armén
1948
Gotlands Flygvapenförening bildas i november
1955
Sveriges Luftbevakningsförbund (SLFB) bildas för manliga luftbevakare.
1960
Gripsholms Luftbevakningförening bildades i februari
?
Norrköpings Lufbevakningsförbund ombildas till Norrköpings Flygvapenförening
1961
Tjust Flygvapenförening bildas
1962
Gripsholms Lyftbevakningsförening ombildas till Flygvapenförening
1962

Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF) bildas och SLFB upphör.
1999 beslöt att FVRF:s startdatum är 1955.

1967
Malmens Flygvapenförening bildas
1967
Linköpings Luftbevakningsförening namnändras till Malmens Flygvapenförening
1967
Norrköpings Lufbevakningsförening namnändras till Norrköpings Flygvapenförening
1974
Östgöta Flygflottilj, F 3, läggs ner den 30 juni. F 13 Malmen uppstår på samma plats.
1990
Malmens FVf och Tjust FVf bildar gemensamt förbund
1991
Tjust FVf & Malmen bildar Malmens FVFb
1992
Gotlands FVf ombildas till förbund
1994
F 13 i Norrköping läggs ner. F 16 tar över, F 13 Malmen ändras till F 16 Malmen
1994
Utredning om bildandet av större förbund inom FVRF, detta med tanke på Flygvapnets strukturförändring. Regionala kanslier föreslås.
1994
Den optiska luftbevakningen upphör. Nytt optiskt system med enbart frivilligpersonal organiseras och kallas LOMOS.
1996
Interimsstyrelser bildas av Malmen-Tjust FVFb. Gripsholms FVf och Norrköpings FVf och Bråvalla Flygvapenförbund är ett faktum.
1998
Gotlands Flygvapenförbund fyller 50 år, samtidigt ansluter sig Gotland till Bråvalla FVFb.
1999
Medlemsantalet vid denna tidpunkt omfattade 1.248 personer.
2001
Bråvalla Flygvapenförbund firar 5-årsjubileum med årsstämma i Linköping.
Lomos krigsförband upphör. Övning "Gandalf" övas på Gotlandmed nya uppgifter.
2002
Referensövning "Svea" i sep, där ny organisation testas i full skala.
2004
Lomos organisationen upphör - avvecklas.
2007
Flygvapenförbunden om organiseras från 12 förbund, till 5 Regioner.Stödet för medlemsvårdande verksamhet minskar och idén om att bilda en kamratförening beslutas vid Bråvalla Flygvapenförbunds årsstämmor i demokratisk ordning.
2008
Nya organisation med 5 Regioner startar sin verksamhet. FV-Region Öst uppstår.
Hemvärnets underrättelse kompanier bildas, liknade org som Lomos. FV-Rekryterar till HV-Und.
2008
Bråvalla Flygvapenförbund upphör, många "gamla" medlemmar väljer den nya kamratföreningen och Bråvalla kamratförening startar sin verksamhet.
2013
Kamratföreningen firar 5-års jubiléum och verksamheten fortgår med resor till roliga och spännande utflyktsmål både inom och utanför landets gränser.