MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap i Bråvalla Kamratförening går ej eftersom föreningen skall upplösas:

   
Stridshunden "Snoffe" från närskyddsplut. 1241.

Uppdrag: Vaktar vårt medlemsregister.........